foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 2 września 2019 r.

2.

Podanie informacji o ocenach proponowanych.

18 grudnia 2019 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

4.

Wystawienie ocen śródrocznych

28 stycznia 2020 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

30 stycznia 2020 r.

4.

Zebranie z rodzicami

6 lutego 2020 r.

5.

 Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

6.

Egzamin próbny

IV/V 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020 r.

8.

Podanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

27 maja 2020 r.

9.

Zebranie z rodzicami

28 maja 2020 r.

10.

Klasyfikacja końcoworoczna

18 czerwca 2020 r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

12.

Ferie letnie

27 czerwca –

       31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne:

12.06.2020 r. - piątek po Bożym Ciele

 

10 - 11.10.2019 r. - rekolekcje (po 3- 4 lekcjach uczniowie uczestniczą we Mszy św.; po Mszy wracają do domu )

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2września 2019 r.

2.

Podanie informacji o ocenach proponowanych.

18 grudnia 2019 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

4.

Wystawienie ocen śródrocznych

28 stycznia 2020 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

30 stycznia 2020 r.

4.

Zebranie z rodzicami

6 lutego 2020 r.

5.

 Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

6.

Egzamin próbny

IV/V 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020 r.

8.

Podanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

27 maja 2020 r.

9.

Zebranie z rodzicami

28 maja 2020 r.

10.

Klasyfikacja końcoworoczna

18 czerwca 2020 r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

12.

Ferie letnie

27 czerwca –

       31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne:

12.06.2020 r. - piątek po Bożym Ciele

10 - 11.10.2019 r. - rekolekcje (po 3- 4 lekcjach uczniowie uczestniczą we Mszy św.; po Mszy wracają do domu )

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2019/20

Data

Rodzaj zebrania

19.09.2019 r.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020

4.11.2019 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

19.12.2019 r.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

6.02.2020 r.

Podsumowanie I półrocza

26.03.2020 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

28.05.2020 r.

Podsumowanie II półrocza.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

 

Terminy spotkań z wychowawcami mogą ulec zmianie.

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2019/20

Data

Rodzaj zebrania

19.09.2019 r.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020

4.11.2019 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

18.12.2019 r.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

6.02.2020 r.

Podsumowanie I półrocza

26.03.2020 r.

Spotkanie z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

28.05.2020 r.

Podsumowanie II półrocza.

Spotkanie z wychowawcami – informacja o ocenach przewidywanych; konsultacje z nauczycielami

Terminy spotkań z wychowawcami mogą ulec zmianie.

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ                            

na rok szkolny 2015/2016

Ø Zeszyty w kratkę – 16 kartkowe – 2 sztuki

Ø Zeszyty w trzy linie z kolorową liniaturą – 16 kartkowe – 2 sztuki

Ø Zeszyt  w kratkę - 32 kartkowy do informacji (na pierwszej stronie proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dane kontaktowe – numery telefonów do rodziców, opiekunów).

Ø Piórnik – 2 ołówki (miękkie), 2 długopisy, 3 kolorowe długopisy lub cienkopisy, gumka, linijka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej

Ø Flamastry

Ø Kredki ołówkowe, pastele i kredki świecowe (najlepiej ,,Bambino”)

Ø Farby plakatowe – 12 kolorów, pędzelki 3 sztuki w różnych rozmiarach.

Ø Farby akwarelowe

Ø Plastelina 10 – 12 kolorów

Ø Blok rysunkowy biały i kolorowy - format A -4

Ø Blok techniczny biały i kolorowy -  format A – 4

Ø Bibuła – 4 dowolne kolory , papier kolorowy tzw. wycinanki

Ø Teczka papierowa na gumkę

Ø Strój gimnastyczny – biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, buty z podeszwą nie ślizgającą się.

Ø Obuwie zmienne po szkole.

Ø Worek – na obuwie zmienne po szkole.

Ø Worek – na strój gimnastyczny.

Przybory należy podpisać. Strój gimnastyczny zaznaczyć w dowolny sposób.

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach

 

Regulamin boisk sportowych

 

1.Właścicielem boisk szkolnych jest Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach.

2.Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły i klubu sportowego. Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

3.Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

4.Z poszczególnych boisk sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.Boiska szkolne są miejscem do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć świetlicowych.

6.Na boisku mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela.

7.Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na boisku szkolnym.

8.Wszyscy uczniowie korzystający z boiska szkolnego są odpowiedzialni za jego porządek i czystość.

9.Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po bieżni wszelkimi pojazdami.

10.Zabrania się wchodzenia na drabinki bez zgody nauczyciela.

11.Nie należy wchodzić na bramki, huśtać się na nich oraz ich przesuwać.

12.Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Korzystasz- zostaw po sobie porządek-nie niszcz

Contribute!
Books!
Shop!

2020 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved