Sylwester Byzdra

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA W KLASACH IV – VI

 W ROKU SZKOLNYM 2015/16

 

L.p. Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
1. Czytające przerwy

Czytanie wybranej książki przez uczniów lub osoby dorosłe.(2 razy w tygodniu –  środa, czwartek)

Indywidualne czytanie książek lub czasopism.(pozostałe dni)

Cały rok

(przerwa

 po 3 lekcji )

- poprawa techniki czytania,

- rozwijanie wyobraźni,

 - zainteresowanie czytelnictwem,

- wzbogacanie słownictwa,

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- wyciszenie

2. Prezentacja ciekawej książki.

Prezentowanie wybranej książki przez uczniów.

Wykonanie plakatów promujących wybraną książkę.

Cały rok

(raz w miesiącu)

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozwijanie wyobraźni

3. Czytanie przedszkolakom. Czytanie przedszkolakom wybranych utworów przez uczniów klas IV – VI.

październik/ listopad

marzec/kwiecień

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- udoskonalanie techniki czytania,

- wzbogacanie słownictwa,

- integracja z przedszkolakami

4. Kącik czytelniczy. Przygotowanie i udostępnienie miejsca z książkami i czasopismami na korytarzu szkolnym. cały rok

- zainteresowanie czytelnictwem,

- poprawa techniki czytania,

- wyciszenie,

5. „Uwolnić książki.” Uczniowie przynoszą swoje książki do kącika czytelniczego. cały rok

- wzbogacanie kącika czytelniczego,

- umiejętność dzielenia się