^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zadania logopedy

 

Zadania logopedy :
1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

· czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

· zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

· współpraca z nauczycielami;

- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;

· pedagogizacja rodziców – prelekcje.

2. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

· prowadzenie przesiewowych badań wymowy;

· diagnozowanie logopedyczne;

· udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

· objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

· systematyczne prowadzenie terapii w przedszkolu i szkole (w małych zespołach bądź indywidualnie);

· wyrównywanie opóźnień mowy;

· korygowanie wad wymowy;

· stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

· usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;

· udzielanie porad i wskazówek;

· w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno - psychologicznej i poradni wad słuchu.

 

Plan zajęć logopedy

rok szkolny 2017/2018

D. Jażdżewska-Koziej

Poniedziałek

11.30-11.50 zaj.logopedyczne w przedszkolu

11.50-12.35 kl. III zaj.korekcyjno-kompensacyjne/zaj.logopedyczne

w przedszkolu co 2 tyg.

12.45-13.30 kl. III zaj. logopedyczne

Środa

9.30-12.05 zaj. logopedyczne w przedszkolu

12.05-12.35 kl.II zaj. zaj.korekcyjno-kompensacyjne

12.45-13.30 kl.IV zaj.korekcyjno-kompensacyjne

Czwartek

12.45-13.30 kl. IV zaj.korekcyjno-kompensacyjne

13.30-14.00 zaj.logopedyczne w przedszkolu

 

Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2013. ZPO Klementowice Rights Reserved.