foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

 

Poniedziałek
8.00-8.30 zaj.wwrd-w ramach godzin pedagoga spec.
9.00-11.00 zaj.logopedyczne w przedszkolu
11.00-11.30 wwrd -w ramach godzin pedagoga spec.
11.35-12.20 zaj.logopedyczne kl. II
12.30-13.15 zaj.logopedyczne kl. I
13.20-14.05 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl.IV
14.10-15.10 zaj.rewalidacyjne w przedszkolu
15.05-16.00 praca własna pedagoga spec.
Wtorek
10.30-11.30 zaj .wwrd -w ramach godzin pedagoga spec.
11.35-12.20 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl. IV
12.30-13.15 zaj.logopedyczne kl. I
13.15-14.15 zaj.rewalidacyjne kl. I
14.15-15.00 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl.VII/VIII-co 2 tyg./praca własna pedagoga spec.
Środa
8.00-8.30 zaj.wwrd-w ramach godzin pedagoga spec.
9.00-12.30 zaj.logopedyczne w przedszkolu
12.30-13.15 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl. II
13.15-14.15 zaj.rewalidacyjne kl. I
14.20-15.20 zaj.wwrd
Czwartek
11.35-12.20 zaj.logopedyczne kl. I
12.30-13.15 zaj.logopedyczne kl.II/ III
13.20-14.05 zaj.logopedyczne kl. II
14.10-14.55 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl. VI
15.00-16.00 godzina dyspozycyjności-konsultacje dla rodziców-po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

Zadania logopedy :
1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

· czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

· zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

· współpraca z nauczycielami;

- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;

· pedagogizacja rodziców – prelekcje.

2. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

· prowadzenie przesiewowych badań wymowy;

· diagnozowanie logopedyczne;

· udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

· objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

· systematyczne prowadzenie terapii w przedszkolu i szkole (w małych zespołach bądź indywidualnie);

· wyrównywanie opóźnień mowy;

· korygowanie wad wymowy;

· stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

· usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;

· udzielanie porad i wskazówek;

· w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno - psychologicznej i poradni wad słuchu.

 

Plan zajęć logopedy

rok szkolny 2018/2019

D. Jażdżewska-Koziej

Środa

9.00-11.50 zaj. logopedyczne w przedszkolu

11.50-12.35 kl.I zaj.korekcyjno-kompensacyjne/logopedyczne

12.45-13.30 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl. II

 

Czwartek

11.00-12.35 zaj.logopedyczne w przedszkolu

12.35-13.00 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl.III

13.00-13.35 zaj.logopedyczne w przedszkolu

13.35-14.20  kl.V zaj.korekcyjno-kompensacyjne

 

Contribute!
Books!
Shop!