^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zadania logopedy

 

Zadania logopedy :
1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

· czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

· zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

· współpraca z nauczycielami;

- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;

· pedagogizacja rodziców – prelekcje.

2. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

· prowadzenie przesiewowych badań wymowy;

· diagnozowanie logopedyczne;

· udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

· objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

· systematyczne prowadzenie terapii w przedszkolu i szkole (w małych zespołach bądź indywidualnie);

· wyrównywanie opóźnień mowy;

· korygowanie wad wymowy;

· stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

· usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;

· udzielanie porad i wskazówek;

· w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno - psychologicznej i poradni wad słuchu.

 

Plan zajęć logopedy

rok szkolny 2016/2017

D. Jażdżewska-Koziej

Poniedziałek

11.30-12.00 przedszkole zaj.SI

12.00-12.35 kl. I zaj. logopedyczne/zaj.SI

12.45-13.30 kl. II zaj. logopedyczne

Środa

8.00-8.30 przedszkole zaj. logopedyczne

9.00-11.50 przedszkole zaj. logopedyczne

11.50-12.35 kl. III zaj.korekcyjno-kompensacyjne                                             

12.45-13.30 kl.IV zaj.korekcyjno-kompensacyjne

13.35-14.20 kl.V/VI zaj.korekcyjno-kompensacyjne co 2 tyg.

Czwartek

11.15-11.50 przedszkole zaj.logopedyczne

11.50-12.35 kl. II zaj.logopedyczne

12.45 13.30 kl II/III zaj.SI co 2 tyg.

13.30-14.00 przedszkole zaj.logopedyczne

 

 

 


Zadania:
Podniesienie świadomości ortograficznej uczniów;
1.Rozwijanie umiejętności poprawnego pisania;
2.Rozwijanie funkcji wzrokowych i słuchowych;
3.Wzbogacanie słownictwa uczniów;
4.Usprawnianie techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem;
 

Zajęcia są prowadzone w oparciu o Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti" z zastosowaniem metod polimodalnych.

 

Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2013. ZPO Klementowice Rights Reserved.