Dni wolne od zajęć lekcyjnych w  r.szk. 2016/2017

  • 31 październik 2016
  • 02 listopad 2016
  • 02 maj 2017
  • 16 czerwiec 2017

Zabezpiecza się pracę świetlicy szkolnej od 7.00 do 15.00