foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

15 grudnia 2022 r.

4.

Klasyfikacja śródroczna

12 stycznia 2023 r.

(do 10 I 23 r. wystawienie ocen)

5.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

23 - 25 maja 2023 r.

8.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

18 maja 2023 r.

9.

Klasyfikacja końcoworoczna

19 czerwca 2023 r.

(do 16 VI 23 r. wystawienie ocen)

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

11.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne:

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 - 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty)

pozostaje 3 dni na rekolekcje

        

Contribute!
Books!
Shop!

2023 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved