foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Podanie informacji o ocenach proponowanych - zebranie z rodzicami

22 grudnia 2020 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

4.

Wystawienie ocen śródrocznych

25 stycznia 2021 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

28 stycznia 2021 r.

4.

Zebranie z rodzicami

18 lutego 2021 r.

5.

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2021 r.

6.

Egzamin próbny kl. VIII

IX/XII 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2020 r.

8.

Egzamin ósmoklasisty

25 - 27 maja 2021 r.

9.

Podanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

27 maja 2021 r.

10.

Zebranie z rodzicami

27 maja 2021 r.

11.

Klasyfikacja końcoworoczna

18 czerwca 2021 r.

12.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

13.

Ferie letnie

26 czerwca –

       31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne:

25 - 27 maja 2021 r. - Egzamin ósmoklasisty

12.06.2020 r. - piątek po Bożym Ciele

rekolekcje

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved