foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy Kurów Nr 8/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie       harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do Przedszkoli i szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurów

na rok szkolny 2020/2021

TERMY POSTĘPOWANIA REKRUTACYUJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 lutego 2020
do 03 marca  2020

od 14 kwietnia 2020

do 21 kwietnia 2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od  17 marca 2020

do 23 marca 2020

23 kwietnia 2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2020

24 kwietnia 2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 3 kwietnia 2020

do 28 kwietnia 2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 8 kwietnia 2020

do 30 kwietnia 2020

Załącznik Nr 2

Do zarządzenia Wójta Gminy Kurów Nr 8/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie       harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do Przedszkoli i szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurów

na rok szkolny 2020/2021

TERMY POSTĘPOWANIA REKRUTACYUJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 lutego 2020
do 03 marca  2020

od 14 kwietnia 2020

do 21 kwietnia 2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od  17 marca 2020

do 23 marca 2020

23 kwietnia 2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2020

24 kwietnia 2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 3 kwietnia 2020

do 28 kwietnia 2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 8 kwietnia 2020

do 30 kwietnia 2020

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved