foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

skan żłobek

Co rok pojawiają się ze strony Rodziców pytania: Czy do przedszkola mogą uczęszczać dzieci 2,5-letnie?

Do tego roku szkolnego w grupie 3-latków pojawiały się dzieci młodsze. Z tego powodu była zatrudniana pomoc nauczyciela.

Od przyszłego roku szkolnego będzie funkcjonował żłobek, mieszczący się w Gminnym Przedszkolu w Kurowie.                         

W żłobku stworzymy bezpieczną przestrzeń dla dzieci poniżej 3 r.ż.

Wprawdzie koszt pobytu dziecka w żłobku jest wyższy niż w przedszkolu, co wynika ze specyfiki opieki nad najmłodszymi, jest za to znacznie niższy od kosztów zatrudnienia niani.

Żłobek jest świetnym rozwiązaniem dla pracujących czy studiujących rodziców.

W żłobku dzieci mają właściwie zaplanowany dzień. Jest zabawa, odpoczynek, zbilansowane posiłki, możliwość wejścia w relacje z rówieśnikami.

Warto pomyśleć o skorzystaniu z opieki żłobkowej ze względu na łatwiejszą późniejszą adaptację dziecka w przedszkolu i łagodne wejście w środowisko rówieśnicze.

Pierwsza rekrutacja do żłobka trwa do końca marca. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Karty zgłoszeń można pobrać z sekretariatu przedszkola lub ze strony przedszkola www.gpkurow.pl

                                       Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                          Zofia Kamińska-Dobrzyńska

Contribute!
Books!
Shop!

2021 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved