ARCHIWUM

Sylwester Byzdra
Odsłony: 5419

 

Zadania logopedy :
1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

· czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

· zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

· współpraca z nauczycielami;

- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;

· pedagogizacja rodziców – prelekcje.

2. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

· prowadzenie przesiewowych badań wymowy;

· diagnozowanie logopedyczne;

· udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

· objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

· systematyczne prowadzenie terapii w przedszkolu i szkole (w małych zespołach bądź indywidualnie);

· wyrównywanie opóźnień mowy;

· korygowanie wad wymowy;

· stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

· usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;

· udzielanie porad i wskazówek;

· w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno - psychologicznej i poradni wad słuchu.

 

Plan zajęć logopedy

rok szkolny 2018/2019

D. Jażdżewska-Koziej

Środa

9.00-11.50 zaj. logopedyczne w przedszkolu

11.50-12.35 kl.I zaj.korekcyjno-kompensacyjne/logopedyczne

12.45-13.30 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl. II

 

Czwartek

11.00-12.35 zaj.logopedyczne w przedszkolu

12.35-13.00 zaj.korekcyjno-kompensacyjne kl.III

13.00-13.35 zaj.logopedyczne w przedszkolu

13.35-14.20  kl.V zaj.korekcyjno-kompensacyjne

 

Kategoria: