Regulamin

Sylwester Byzdra
Odsłony: 5814

 

 

Regulamin biblioteki

1. Z biblioteki mogą korzystać:

uczniowie; nauczyciele; inni pracownicy szkoły; rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

wypożyczając je do domu;

czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiory podręczne, czasopisma).

4, Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (kl NI — 1 książkę) na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może zmienić termin zwrotu.

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem

7. W przypadku zniszczenie lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub wpłacić antykwaryczną wartość zagubionej pozycji.

8. Wszystkie wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Kategoria: