foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Roczny plan pracy biblioteki – rok szkolny 2017/18

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

 1. Udostępnianie zbiorów: książek, czasopism, pomocy szkolnych   uczniom klas I – VII oraz

„ zerowiakom”.

Cały rok

M. Turkowska

A. Tarkowska

 1. Udostępnianie pracowni ICIM:

-.pomoc w wyszukiwaniu informacji z Internetu potrzebnych na zajęcia;

- wyszukiwanie materiałów na gazetki szkolne;

- korzystanie z programów dydaktycznych np. „Bez książek” i „Mat zoo”

Cały rok

M. Turkowska

A. Tarkowska

 1. Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów:

-        Zapoznanie z regulaminem biblioteki

-        Zwracanie uwagi na poszanowanie książek

-        Rozbudzanie potrzeb czytelniczych

-        Uczestnictwo w programie Cała Polska Czyta Dzieciom;

-        Imprezy czytelnicze:

 • Konkurs czytelniczy „Akademia Pana Kleksa”
 • Konkurs „Jaka to książka?”
 • „Warto przeczytać” – prezentacja ulubionej książki   kl. IV-VI
 • Konkurs wiedzy „Omnibus” kl. IV-VII
 • Akcje czytelnicze: „Czytanie przedszkolakom”, „Rozwijanie czytelnictwa",

„Książka dla Rodaka” – zbiórka książek dla biblioteki szkoły polskiej na Ukrainie

-        Przygotowywanie eliminacji szkolnych konkursów recytatorskich:

 • „Poetycki Apel Pamięci... o Niepodległą”
 • „Poezji i prozy o tematyce wiejskiej”
 • „Poezji i prozy religijnej”

-        Redagowanie gazetki:

 • Prośby książki
 • Zalety książki
 • Alfred Nobel – fundator – Nagrody Nobla
 • Zbigniew Nienacki i jego książki
 • Lubelszczyzna – mój region
 • Astrid Lindgren i jej książki
 • Wiersze o jesieni
 • Matka - najpiękniejsze słowo świata
 • Najsłynniejsze kobiety świata

Cały rok

X

I/II

III

X

XI/XII

X/XI

XI

II

V

Cały rok

M. Turkowska

A. Tarkowska

 1. Włączenie kl. I w grono czytelników

X

M. Turkowska

 1. Spotkanie z uczniami kl. zerowej

IV-V

M. Turkowska

 1. Edukacja czytelniczo-medialna:

-        Klasy I-III pogadanki tematyczne:

 • Nasza biblioteka
 • Droga książki do czytelnika
 • Książka – przyjaciel, którego szanuję

-        Klasy IV-VII– lekcje biblioteczne:

 • Moja biblioteczka domowa
 • Poznajemy budowę książki
 • Historia jednego listu – historia pisma
 • Korzystanie ze słowników i encyklopedii jako źródła informacji naukowej
 • Książka na przestrzeni wieków
 • Internet – „przyjaciel” czy „wróg”
 • Książka popularno-naukowa i jej budowa
 • Do czego służy katalog i karta katalogowa

Cały rok

M. Turkowska

A. Tarkowska

 1. Współpraca z nauczycielami

- Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w klasie

-        Informowanie o nowościach

-        Udostępnianie sprzętu audiowizualnego i dostępu do Internetu

-        Pomoc w przygotowaniu materiałów na lekcje

Cały rok

M. Turkowska

A. Tarkowska

 1. Prace biblioteczno – techniczne

ü  Gromadzenie księgozbioru

ü  Ewidencjonowanie i okładanie podręczników dotowanych dla klas I-VII

ü  Prowadzenie dokumentacji:

-        Plany pracy

-        Sprawozdania semestralne i roczne

-        Statystyka miesięczna i semestralna

ü  Upiększanie biblioteki

ü  Konserwacja księgozbiorów

Cały rok

M. Turkowska

A. Tarkowska

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved