Plan pracy stołówki

Sylwester Byzdra
Odsłony: 871

RAMOWY PLAN PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

8.30-9.00-ŚNIADANIE w przedszkolu

10.30- II ŚNIADANIE w przedszkolu

11.30-11.50- OBIAD -szkoła podstawowa

12.30-13.00- OBIAD w przedszkolu

1.Na stołówce podczas wydawania posiłków przebywają tylko uczniowie korzystający z posiłków.

2.Podczas obiadu wydawanego dla przedszkola dzieci są pod opieką wychowawców grup.

STAWKI ŻYWIENIOWE DZIENNE:

Dla przedszkola:

Dzienna stawka- 5,00

Wpłaty do 15 dnia miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

Dla szkoły podstawowej:

Obiad- 3,00

Obiad dla pracowników ZPO- 6,00

Śniadanie- drożdżówka- 1,00

Wpłaty do 15 dnia miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

Warunkiem odpisu z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest zgłoszenie w godzinach rannych

do godz.8.00 w sekretariacie szkoły.

Telefon kontaktowy: 81 8823026

W przypadku wzrostu cen produktów spożywczych istnieje możliwość podwyższenia stawki za wyżywienie po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami rodziców.

Kategoria: