foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy Kurów Nr 8/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie       harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do Przedszkoli i szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurów

na rok szkolny 2020/2021

TERMY POSTĘPOWANIA REKRUTACYUJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Czytaj więcej: Rekrutacja do przedszkola i klasy I w r. szk. 2020/2021

Contribute!
Books!
Shop!