Sylwester Byzdra
Kategoria:

   Godziny dostępności nauczycieli w r. szk. 2023/24

Lp.

Nauczyciel

Dzień - godzina

1

Borek – Zdunek Agata

Czwartek         7:30 – 8:30

2

Chołaj Renata

Wtorek           14:10 – 15:10

3

Członka Maria

Środa               7:30 – 8:30

4

Byzdra Sylwester

Poniedziałek      14:05 – 15:05

5

Krawczyk Beata

Piątek              7:15 – 7:45

6

Jędrychowska Monika

Piątek                11:20 – 12:20

7

Kaznowska Elżbieta

Wtorek              13:20 – 14:20

8

Jędrzejowska Natalia

Piątek               13:30 – 14:30

9

Jażdżewska – Koziej Dorota

Czwartek          15:00 – 16:00

10

Jaźwiński Paweł

Piątek              13:15 – 14:15

11

Jońska Monika

Czwartek          10:00 – 11:00

12

Mańka Lidia

Środa                  11:30 – 12:30

13

Majewska – Koza Alicja

Wtorek             7:15 – 7:45

Środa                 7:15 – 7:45

14

Mędrek Katarzyna

Czwartek          13:30 – 14:30

15

Lesiewicz Agnieszka

Czwartek          13:30 – 14:30

16

Sikora Emilia

Wtorek             12:30 – 13:30

17

Szczepaniak Mieczysław

Czwartek          14:05 – 15:05

(co 2 tygodnie)

18

Tarkowska Anna

Środa                  14:30 – 15:30

19

Święs Magdalena

Wtorek               13:30 – 14:30

20

Wierzbicka Danuta

Wtorek               7:45 – 8:45

(co 2 tygodnie)

21

Próchniak Marta

Czwartek            14:10 – 15:10

22

Franków Kazimierz

Środa                 14:55 – 15:25

23

Widz Marzena

Wtorek               7:30 – 8:00

Czwartek            7:30 – 8:00

24

Sandecka – Skórska Elżbieta

Poniedziałek       13:00 – 13:30

Środa                   13:00 – 13:30  

25

Majewska – Koza Małgorzata

Środa                     8:00 - 8:30

Czwartek               8:00 - 8:30

26

Stasiak Sylwia

Wtorek                 7:30 - 8:30

27

Góra Monika

Poniedziałek        13:30 – 14:00

Środa                     8:00 – 8:30

28

Turkowska Małgorzata

Wtorek                 12:30   - 13:30

Sylwester Byzdra
Kategoria:

   SPOTKANIA Z RODZICAMI 2023/24

Data

Tematyka

21.09.23 r

Przypomnienie regulaminów obowiązujących w szkole; WSO,PSO; wybory Rad Klasowych; zapoznanie rodziców uczniów z kl.VIII z przepisami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty

09.11.23 r.

Spotkanie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami

21.12.23 r.

Spotkanie z wychowawcami - zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami śródrocznymi i zagrożeniami oceną niedostateczną, konsultacje z nauczycielami

25.01.24 r.

Podsumowanie I półrocza, spotkanie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami

04.04.24 r.

Spotkanie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami

16.05.24 r.

Podsumowanie II półrocza, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami śródrocznymi i zagrożeniami oceną niedostateczną konsultacje z nauczycielami

Sylwester Byzdra
Kategoria:

                         Planowane ZEBRANIA Z RODZICAMI

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/23; przypomnienie regulaminów obowiązujących w szkole; WSO, PSO; wybory Rad Klasowych; zapoznanie rodziców kl.VIII z przepisami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

Uaktualnienie programu wychowawczo - profilaktycznego

15.09.22 r.

2.

Spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

17.11.22 r.

3.

Spotkania z wychowawcami – informacje o ocenach przewidywanych i zagrożeniach; konsultacje z nauczycielami

15.12.22 r.

4.

Podsumowanie I półrocza; spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

13.01.23 r.

5.

Spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

30.03.23 r.

6.

Podsumowanie II półrocza; spotkania z wychowawcami – informacje o ocenach przewidywanych i zagrożeniach; konsultacje z nauczycielami

18.05.23 r.

Sylwester Byzdra
Kategoria:

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

3.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

21 grudnia 2023 r.

(do 20 XII 23 r.oceny proponowane)

4.

Klasyfikacja śródroczna

22 stycznia 2024 r.

(do 19 I 24 r. wystawienie ocen)

5.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

14 - 16 maja 2024 r.

8.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

16 maja 2024 r.

(do 13 V 24 r.oceny proponowane)

9.

Klasyfikacja końcoworoczna

17 czerwca 2024 r.

(do 14VI 24 r. wystawienie ocen)

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21czerwca 2024 r.

11.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne:

2 maja 2024 r. (czwartek)

31 maja 2024 r. (piątek)

14 - 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)

pozostaje 3 dni na rekolekcje

        

Sylwester Byzdra
Kategoria:

 

WYPRAWKA UCZNIA KLAS I -III                    

 

 

Ø Zeszyty w kratkę – 16 kartkowe – 2 sztuki

 

Ø Zeszyty w trzy linie z kolorową liniaturą – 16 kartkowe – 2 sztuki

 

Ø Zeszyt  w kratkę - 32 kartkowy do informacji (na pierwszej stronie proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dane kontaktowe – numery telefonów do rodziców, opiekunów).

 

Ø Piórnik – 2 ołówki (miękkie), 2 długopisy, 3 kolorowe długopisy lub cienkopisy, gumka, linijka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej

 

Ø Flamastry

 

Ø Kredki ołówkowe, pastele i kredki świecowe (najlepiej ,,Bambino”)

 

Ø Farby plakatowe – 12 kolorów, pędzelki 3 sztuki w różnych rozmiarach.

 

Ø Farby akwarelowe

 

Ø Plastelina 10 – 12 kolorów

 

Ø Blok rysunkowy biały i kolorowy - format A -4

 

Ø Blok techniczny biały i kolorowy -  format A – 4

 

Ø Bibuła – 4 dowolne kolory , papier kolorowy tzw. wycinanki

 

Ø Teczka papierowa na gumkę

 

Ø Strój gimnastyczny – biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, buty z podeszwą nie ślizgającą się.

 

Ø Obuwie zmienne po szkole.

 

Ø Worek – na obuwie zmienne po szkole.

 

Ø Worek – na strój gimnastyczny.

 

 

Przybory należy podpisać. Strój gimnastyczny zaznaczyć w dowolny sposób.