foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

15 grudnia 2022 r.

4.

Klasyfikacja śródroczna

12 stycznia 2023 r.

(do 10 I 23 r. wystawienie ocen)

5.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

23 - 25 maja 2023 r.

8.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach przewidywanych

18 maja 2023 r.

9.

Klasyfikacja końcoworoczna

19 czerwca 2023 r.

(do 16 VI 23 r. wystawienie ocen)

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

11.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne:

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 - 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty)

pozostaje 3 dni na rekolekcje

        

                         Planowane ZEBRANIA Z RODZICAMI

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/23; przypomnienie regulaminów obowiązujących w szkole; WSO, PSO; wybory Rad Klasowych; zapoznanie rodziców kl.VIII z przepisami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

Uaktualnienie programu wychowawczo - profilaktycznego

15.09.22 r.

2.

Spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

17.11.22 r.

3.

Spotkania z wychowawcami – informacje o ocenach przewidywanych i zagrożeniach; konsultacje z nauczycielami

15.12.22 r.

4.

Podsumowanie I półrocza; spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

13.01.23 r.

5.

Spotkania z wychowawcami; konsultacje z nauczycielami

30.03.23 r.

6.

Podsumowanie II półrocza; spotkania z wychowawcami – informacje o ocenach przewidywanych i zagrożeniach; konsultacje z nauczycielami

18.05.23 r.

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ                            

na rok szkolny 2015/2016

Ø Zeszyty w kratkę – 16 kartkowe – 2 sztuki

Ø Zeszyty w trzy linie z kolorową liniaturą – 16 kartkowe – 2 sztuki

Ø Zeszyt  w kratkę - 32 kartkowy do informacji (na pierwszej stronie proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dane kontaktowe – numery telefonów do rodziców, opiekunów).

Ø Piórnik – 2 ołówki (miękkie), 2 długopisy, 3 kolorowe długopisy lub cienkopisy, gumka, linijka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej

Ø Flamastry

Ø Kredki ołówkowe, pastele i kredki świecowe (najlepiej ,,Bambino”)

Ø Farby plakatowe – 12 kolorów, pędzelki 3 sztuki w różnych rozmiarach.

Ø Farby akwarelowe

Ø Plastelina 10 – 12 kolorów

Ø Blok rysunkowy biały i kolorowy - format A -4

Ø Blok techniczny biały i kolorowy -  format A – 4

Ø Bibuła – 4 dowolne kolory , papier kolorowy tzw. wycinanki

Ø Teczka papierowa na gumkę

Ø Strój gimnastyczny – biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, buty z podeszwą nie ślizgającą się.

Ø Obuwie zmienne po szkole.

Ø Worek – na obuwie zmienne po szkole.

Ø Worek – na strój gimnastyczny.

Przybory należy podpisać. Strój gimnastyczny zaznaczyć w dowolny sposób.

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach

 

Regulamin boisk sportowych

 

1.Właścicielem boisk szkolnych jest Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach.

2.Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły i klubu sportowego. Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

3.Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

4.Z poszczególnych boisk sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.Boiska szkolne są miejscem do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć świetlicowych.

6.Na boisku mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela.

7.Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na boisku szkolnym.

8.Wszyscy uczniowie korzystający z boiska szkolnego są odpowiedzialni za jego porządek i czystość.

9.Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po bieżni wszelkimi pojazdami.

10.Zabrania się wchodzenia na drabinki bez zgody nauczyciela.

11.Nie należy wchodzić na bramki, huśtać się na nich oraz ich przesuwać.

12.Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Korzystasz- zostaw po sobie porządek-nie niszcz

Contribute!
Books!
Shop!

2022 Copyright ZPO Klementowice Rights Reserved